O zavodu

Pogodba o ustanovitvi
Statut ZMSK
Zakonodaja:
Zakon o socialnem varstvu
PRAVILNIK O METODOLOGIJI
PRAVILNIK O STANDARDIH IN NORMATIVIH