Trda dejstva, da današnja družba starost tabuizira, da delež upokojenih ljudi naglo narašča,ter da se stara, srednja in mlada generacija čedalje težje razumejo med seboj, dajejo smisel in polet delovanju Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda.

V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi iz prejšnjih let, seveda z veliko omejitvami zaradi covida. Osrednji dogodek je bilo praznovanje 15 let delovanja društva, ki smo ga obeležili septembra in ga popestrili z obiskom in intervjujem patra Karla Gržana.

Ozaveščanje lokalne skupnosti o kakovostnem staranju in o nujnosti priprave na starost

Ozaveščanje prebivalstva o potrebi osebne priprave na starost in družbene priprave na povečano število starega prebivalstva je ena od težjih nalog, vendar še kako nujnih. V našem društvu se tega še kako zavedamo. Za informiranje o vseh naših programih po večini uporabljamo lokalni časopis Aplenca, nekaj tudi spletno stran Zavoda Medgeneracijsko središče

Sodelovanje z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda

Kot ustanovitelji Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda smo v stalnih stikih z zavodom preko izvajanja skupnih programov, kot je računalniški tečaj za starejše na način druženja z mladimi in tečaja angleščine in nemščine. Glede na pandemijo covid 19 smo v letu 2020 tečaj računalništva sicer izvedli, medtem ko sta se tečaja nemščine in angleščine izvajala spomladi od januarja pa do začetka razglasitve epidemije in v jesenskem času samo en mesec.

Medgeneracijske skupine za kakovostno starost

Redna srečevanja v medgeneracijskih skupinah starim ljudem preprečujejo osamljensot, srednja generacija se v njej pripravlja na svojo kakovostno starost, mladi odkrivajo modrost življenja pri starih ljudeh, kraj ali občina pa z mrežo skupin dobiva sodobno socialno mrežo za medgeneracijsko povezovanje.

Že v letu 2019 se nam je število medgeneracijskih skupin povečalo zaradi izobraževanja voditeljev skupin v projektu Krekovo središče 2, ki ga izvaja Zavod Medgeneracijsko središče pod vodstvom Inštituta Antona Trstenjaka.

Sodelovanje s knjižnico Franceta Balantiča

Vsak prvi ponedeljek in sredo v mesecu imajo tri medgeneracijske skupine bralna srečanja, ki jih pripravita in vodita sodelavca knjižnice Franceta Balantiča. Tovrstno sodelovanje je bilo zaradi epidemije izvajano samo v prvih mesecih 2020 in jeseni v mesecu septembru.

Izobraževanje

Izobraževanju voditeljic skupin namenjamo veliko pozornost. Kot sem že večkrat izpostavila, imamo neizmerno srečo, da delujejo medgeneracijska društva v Zvezi medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije, le ta pa pod okriljem Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Redna, kontinuirana izobraževanja izvajamo mesečno v intervizijah voditeljev medgeneracijskih skupin, ki smo jih v mesecih epidemije izvajali on line.

Skupna druženja in izleti

V letu 2020 so bila skupna druženja ob praznikih, kot so Dan žena in Materinski dan, ter božično novoletni prazniki, niso bila izvedena. Osrednje druženje, pa še to okrnjeno, je bilo ob praznovanju 15 let društva na vrtu pred Planinskim domom na Podborštu.

Komenda, 3. februar 2021

predsednica Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Komenda

Viktorija Drolec