novice

 

Zavod medgenercijsko središče Komenda (ZMSK), GLAVARJEVA CESTA 104, 1218 KOMENDA SVET ZAVODA, Na podlagi 34., 35., 36.,in 37. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/7) in 42. in 43. člena Statuta Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda, Svet Zavoda razpisuje mesto:

DIREKTORJA/DIREKTORICE

1. Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo,
 • strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
 • opravljen program za vodenje socialno varstvenih organizacij,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • osnovno obvladanje dela z računalnikom,
 • organizacijske, komunikacijske in vodstvene sposobnosti,
 • izdelano vizijo razvoja Zavoda.

2. Mandat direktorja/direktorice je petletni. Kandidat bo sklenil delovno razmerje za polovični delovno čas.

3. Pisne prijave

 • z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
 • s podatki o dosedanjem delu,
 • s kratkim življenjepisom,
 • programom dela in razvoja zavoda Medgeneracijsko središče Komenda v naslednjem petletnem obdobju,


Kandidati/kandidatke pošljite v 8 dneh od dneva objave razpisa na naslov:

ZAVOD MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA, Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda
»razpis za direktorja/direktorico«.


Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog Svet zavoda ne bo obravnaval.
Kandidati/ kandidatke bodo o izbiri obveščeni/e najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Razpis za direktorja/direktorico ZMSK - 2021.pdf