Dnevno bivanje

Dnevno bivanje starejših v Krekovem središču, Krekova ulica 10,v Komendi, dislocirani enoti Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, se izvaja že par let. V začetku preko projekta Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas, kar pomeni, da je bilo v 80 % sofinancirano s strani EU, potem pa kar nekaj časa na stroške IAT. Ker pa je bil to prevelik finančni zalogaj za IAT, je k sodelovanju pristopil Zavod Medgeneracijsko središče Komenda. Najprej s prostovoljsko pomočjo, v nadaljevanju pa z zaposlitvijo vodje dnevnega bivanja.

Dnevno bivanje starejših poteka od 9.00, pa do 15.00, vsak delovni dan, v varnem, prijetno toplem okolju. Za hrano je poskrbljeno, ravno tako pa se jim urice, preživete v dnevnem bivanju, popestrijo z različnimi aktivnostmi.
Sledi opis v besedi in sliki nekaj teh aktivnosti. Pa še vabilo svojcem, da si razbremenijo skrb za svoje drage ostarele in jih pripeljejo v Krekovo središče.