Z roko v roki

Z novim projektom Z roko v roki, ki nadgrajuje dosedanje dejavnosti Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda bomo z vrsto medgeneracijskih srečanj in usposabljanj povezali starejše in mlade ter obenem prispevali h krepitvi lokalne in okoljske zavesti ter k lokalni samooskrbi. Projekt preko Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, sofinanciran v 80 % s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v višini 120.146,21 €.

zrokovroki

novice

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda, Glavarjeva cesta 104, 1218 Komenda, zaposli osebo za izvajanje: 

socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, v obliki socialne oskrbe na domu.

Kandidat/ka mora imeti opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu ali IV. stopnjo izobrazbe, zdravstvene smeri - bolničar - negovalec.

Poleg formalne izobrazbe, strokovnosti, natančnosti in doslednosti, mora biti oseba empatična, srčna, imeti mora posluh za stare ljudi. Zahtevan je izpit B kategorije.

 

Na prosto delovno mesto se lahko prijavijo tudi osebe, z najmanj IV. stopnjo izobrazbe, ki nimajo opravljene NPK, pa izpolnjujejo ostale kriterije, pod pogojem, da pridobijo certifikat NPK v roku enega leta od nastopa zaposlitve.
Delo se izvaja dopoldne, popoldne, ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Pogodbo o zaposlitvi bo kandidat/ka sklenil/a za nedoločen čas za polovični delovni čas, s trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo spremembe v nedoločen čas za polni delovni čas, glede na potrebe.

Vsi zainteresirani naj pošljejo vlogo s kontaktnimi podatki pisno po pošti na naslov:

Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
Glavarjeva cesta 104
1218 Komenda

Rok za oddajo vloge je 10.5.2019.

O razgovorih bodo kandidati obveščeni telefonsko.