novice

Po več letih adaptacije povprečno velike stanovanjske hiše iz 70-ih let, Inštitut Antona Trstenjaka odpira enoto za razvoj alternativnih bivanjskih in drugih programov za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje.

Odločilna pobuda je bil projekt LAS Za mesto in vas »Krekovo lokalno središče« za severozahodno Ljubljansko urbano regijo, ki poteka med 1.1.2018 in 30.6.2019. Za izvajanje projekta skrbita Zavod Medgeneracijsko središče Komenda in Inštitut Antona Trstenjaka. Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Dejavnosti bomo, skupaj z novimi partnerji, jeseni nadaljevali in nadgradili v okviru projekta LAS Za mesto in vas – »Medgeneracijski razvojni program Krekovo središče 2«.

V današnjih razmerah urbanizacije in staranja prebivalstva v Krekovem središču razvijamo nove načine za povezovanje krajevne skupnosti in solidarne medsebojne pomoči.

slideshow krekovo1