zmsk

Babi servis, občasno varstvo otrok na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk se trenutno ne izvaja, ker se je projekt Krekovo središče 2 konec decembra 2020 zaključil.

V Zavodu se dogovarjamo z občinsko upravo Občine Komenda o sofinanciranju. V vsakem primeru pa za starše storitev ne bo več brezplačna, vendar bo kljub temu simbolna, verjetno okrog 5 € na uro.