Krekovo središče 2

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je, skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda, Fizioterapijo Reven in Društvom AIA–Mladinski center Mengeš, septembra 2019 začel s projektom Krekovo središče 2. Projekt se bo izvajal v dveh fazah: 1. faza bo trajala od septembra 2019 do aprila 2020, 2. faza pa se bo začela aprila 2020 in bo trajala do decembra 2020. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v vrednosti do 143.366,95 EUR. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (podukrep 19.2). Vsi partnerji se bomo potrudili, da bodo sredstva uspešno počrpana za dejavnosti v dobro ljudi in skupnosti.

Logotipi vsi skupaj

novice

Spoštovane občanke in občani,
zaradi učinkovitejšega spopadanja z nastalo situacijo po razglasitvi epidemije je potrebno slediti priporočilom in navodilom strokovnih sluzb in jih dosledno upostevati.

Vsem občankam in občanom, tako najmlajši kot najstarejši nasi populaciji, priporočamo, vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • da se ne zadržujete na lokacijah, kjer je večje stevilo ljudi,
 • da se izogibate tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni,
 • se ne dotikate oči, nosu in ust,
 • v primeru, da zbolite, ostanete doma in pokličite svojega osebnega zdravnika po telefonu,
 • da upoštevate pravila higiene kaslja,
 • da si redno umivate roke z milom in vodo,
 • v primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabite namensko razkužilo za roke,
 • da sploša uporaba zaščitnih mask zaenkrat ni potrebna,
 • poskrbite za redno zračenje zaprtih prostorov, itd.

Podrobnejša navodila so dostopna na spletni strani Nacionalneqa instituta za iavno zdravje. Upoštevajte tudi navodila in priporočila, ki jih podajajo sredstva javnega obveščanja
- radio, TV, časopisi V primeru doslednega upoštevanja navodil in ob popolni samozaščiti, bomo nastalo situacijo lažje prebrodili.

Pomoč starejšim in pomoči potrebnim osebam

Vse občanke in občane, sorodnike, sosede in prijatelje naprosamo za solidarnost do starejših in pomoči potrebnih oseb, da jim tudi v času razglasene epidemije nudijo ustrezno pomoč.

Občina Komenda, stab Civilne zaščite, Zavod medgeneracijsko središče Komenda, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda in Društvo upokojencev Komenda zagotavljajo pomoč v času razglašene epidemije vsem starejšim in pomoči potrebnim osebam, ki ne kažejo znakov okužbe z virusom COVID-19 in jim je pomoč pri oskrbi z nujnimi življenjskimi potrebščinami (hrana, zdravila, ...) nujno potrebna. V kolikor bi starejšsi potrebovali dodatno pomoč, ki je ne morejo zagotoviti svojci, sosednje ali prijatelji, naj svojo potrebo sporočijo na eno od naslednjih telefonskih številk:

 • 031 313 506 - Zavod medgeneracijsko središče Komenda
 • 040 842 776 - Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Komenda
 • 041 644 514 - Društvo upokojencev Komenda

in zadolžene osebe na drugi strani telefona bodo poskrbele za ustrezno pomoč.

Predšolska in osnovno šolska dejavnost

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni je pristojno ministrstvo z uredbo začasno zaprlo vse vzgojno izobraževalne zavode (javne vrtce, zasebne vrtce, osnovne šole, varuhe predšolskih otrok na domu, ki so vpisani v register varuhov predšolskih otrok, ...). O vseh nadaljnjih ukrepih in informacijah boste obveščeni s strani izvajalcev predšolske oziroma osnovno šolske dejavnosti.

Nujno varstvo otrok v Občini Komenda

V času zaprtja vzgojno izobraževalnih zavodov na območju naše občine bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno petega razreda osnovne šole.

Nujno varstvo bo v skladu z uredbo in navodili zagotovljeno le zdravim otrokom staršev, ki opravljajo DELO, Kl JE POMEMBNO ZA DELOVANJE DRUŽBE IN DRŽAVE V IZREDNIH RAZMERAH. TAKŠNO DELO OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENI DELAVCI, ZAPOSLENI V CIVILNI ZAŠČITI, VOJSKI IN POLICIJI IN V DRUGIH INTERVENTNIH SLUŽBAH.
Zagotovljeno nujno varstvo bo le v primeru, da sta OBA starsa klicana na dolznost.

Vrtec in osnovna sola sta starse že obvestila o tej zakonski moznosti, zato naj starsi, ki jim je nujno potrebo zagotoviti varstvo, potrebo v skladu z navodili vrtca oziroma sole javijo vzgojno izobrazevalnemu zavodu.

 

v Aplenci objavljen poziv in obvestilo župana - https://www.komenda.si/wp-content/uploads/2020/03/AKTUALNE-INFORMACIJE-V-VEZI-KORONA-VIRUSOM.pdf